Enquisas Alumnado

Ata a actualidade levouse a cabo unha enquisa sobre o servizo de comedor, cun total de , con ítems sobre a calidade, cantidade, temperatura, horarios e análise do menú establecido.

Os cambios foron introducidos contando coa colaboración do persoal da empresa adxudicataria, recolléndose a análise de datos a través de Excell.