Recursos para comenzar el curso

powerInfografía de Santiago Moll (@smoll73) con 11 claves desarrolladas para aumentar la motivación del alumnado

Motivación-578x1024

Más info en: http://bit.ly/1N4HdMT

bookCuentos en Powerpoint para estos primeros días, en la Escuela Infantil, o en formación postobligatoria (Ciclos Formativos Servicios a la Comunidad, Grados de Ciencias de la Educación), con clásicos imprescindibles, recursos para trabajar habilidades sociales, educación emocional, vocabulario, etc.

libro

Fuente: La revista de educación preescolar

smartpApps Móvil: Drawing Desk. Para los más peques cuenta con modelos para rellenar y otras opciones, aunque también podemos utilizar esta aplicación en etapas superiores, para crear pictogramas, tarjetas o imágenes empleadas en actividades de presentación, organización de espacios, dinámicas de grupos o todo lo que se os pueda ocurrir.

hello

Modelos
Modelos

bookUn libro para organizarnos y programas nuestras tareas, realizar el proceso de acogida del alumnado, ideas para fortalecer el conocimiento entre el profesorado, alumnado y familia o como organizar una entrevista.

Arnáiz,  Pascual y Isus, Sofía (2012). La tutoría, organización y tareas. Barcelona: Graotutoria

Reflexión: Creación de Ambientes de Aprendizaxe (PLE) e PLN

prismaticos

En novembro de 2004, o Comité de Gran Bretaña JISC (Joint Information Systems Committee) realizou un congreso aludindo de xeito específico ó concepto de PLE (Personal Learning Environments) ou ambientes de aprendizaxe en rede do alumnado. A partir desta data establecéronse dúas vertentes de definición do PLE: potenciar o uso do mellor PLE entendido como software (tecnolóxica) ou o PLE como metodoloxía de aprendizaxe baseado no uso da tecnoloxía (pedagóxica). Na actualidade as investigacións e estudos continúan destacando o potencial do enfoque pedagóxico e as súas implicacións na aprendizaxe.

Resulta clara e expositiva a definición de Adell e Castañeda (2010), que entenden o PLE como un “conxunto de ferramentas, fontes de información, conexións e actividades que cada persoa utiliza de forma asidua para aprender” (p. 7). Esta aprendizaxe tamén está caracterizada pola era da tecnoloxía en función das conexións que se permiten en tódalas localizacións posibles mediante multitude de dispositivos, a dispoñibilidade continua da información ou o seu carácter permanente, autónomo e independente.

O ensino formal non debe pretender ser a única experiencia de aprendizaxe, nin os docentes limitarse a empregar métodos tradicionais que renuncian ás posibilidades da combinación de tecnoloxías e pedagoxías emerxentes.

estatua

Froito da necesidade de dotar ó persoal docente de ferramentas para a construción de redes e ambientes de aprendizaxe, xurdiu a proposta do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), materializada na formación en Creación de Ambientes de Aprendizaxe a través da plataforma de teleformación Platega.

Entre os contidos analizados destacar a creación de redes persoais de aprendizaxe (PLN) e comunidades de práctica, o traballo colaborativo, a curación de contidos e o dominio de ferramentas da web 2.0 para a creación de contidos.

Neste contexto a valoración é completamente positiva e de admiración polo bo traballo realizado dende a coordinación e titorías: Ignacio Rodiño (@nachorodino), Carlos López Ardao (@jardao) e Jose Novegil (@vnovegil).

As posibilidades que ofrece actualmente Internet dotáronme de formación específica en TICs mediante a que testear moitas das ferramentas presentadas durante o curso en Creación de PLEs, porén a aprendizaxe a través da PLN configurada durante o curso é insubstituíble, destacando os foros e espazos de intercambio de información como os recursos mais integrais e completos.

A proposta de tarefas foi variada e adaptada ós múltiples ritmos, tipos e estilos de aprendizaxe. Salientar os beneficios da avaliación por pares, o uso de rúbricas e a creación de produtos a través de diferentes recursos, respectando así o criterio da variedade de expresións e o dominio de diferentes técnicas da competencia dixital. Con referencia á valoración por pares, botei en falta os comentarios de crítica construtiva dos compañeiros e compañeiras, pois son os que de verdade poden enriquecer a actividade e non unha mera puntuación final.

O uso de Feedly como lector de RSS e a creación de Comunidades de Práctica enriqueceron o meu PLE especialmente, mediante utilidades e aplicacións que descoñecía ata o momento.

Dentro do meu contexto laboral as ferramentas dixitais con maior aplicación son as redes sociais para transmitir información actualizada(Facebook, Twitter), lectores de RSS (Feedly), marcadores sociais (Diigo),  aplicacións para a curación de contidos (Pinterest, Pocket) e todas aquelas que permitan a súa integración pedagóxica e ludificación (lectores QR, APPs para a realidade aumentada,…). As ferramentas dixitais son as que deben poñerse ó servizo dos coñecementos, habilidades e actitudes que desexamos traballar, por tal motivo, as Apps que aplico no miña labor educativa varían en función das necesidades. Indicar por último algúns exemplos:

duolingo
Duolingo (aprendizaxe de idiomas)
Socrative
Socrative

A aprendizaxe continúa e por suposto esto non remata aquí…

chave

Referencias Bibliográficas

 • Adell, J. e Castañeda, L. (2010). Los entornos personales de aprendizaje (PLEs): Una nueva manera de entender el aprendizaje. En M. Fiorucci (Ed.), Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la interculturalidad en las aulas (pp. 1-16). Alcoy: Marfil.

Content Curation: función docente imprescindible

Content curation: que significa este concepto? As súas orixes etimolóxicas situanse nun artigo publicado por Rohit Bhargava, do sector do marketing, no 2009: Manifesto for the content curator: The next big social media job of the future. Ante a cantidade incesante de información (denominado infoxicación na actualidade) son precisos determinados profesionais (content curator) que busquen, filtren e compartan contidos con criterios de calidade.

Despois de varios encontros coas súas funcións, estratexias e ferramentas, a conceptualización do que é a Curación de Contidos resulta mais doada, e por suposto, aínda que soen vincular o término aos campos do periodismo ou do marketing, os beneficios no mundo educativo non teñen límites.

As accións que implican a curación de contidos son definidas no método das 4 S´s (Guallar e Leiva-Aguilera, 2013) como search (búsqueda), select (selección), sense making (caracterización) e share (difusión), xunto co deseño previo e avaliación final.

No referente ás ferramentas da content curation, podemos atopar unha gran variedade de suxerencias, agrupadas en función de diferentes criterios (fases, funcións, taxonomías, fontes). A continuación unha pequena selección presentada en infografías:

http://www.digitalinformationworld.com/
http://www.digitalinformationworld.com/
Content Curation. Tactics, tool & goalsin 2014 http://www.digitalinformationworld.com/
Content Curation. Tactics, tool & goals in 2014
http://www.digitalinformationworld.com/
c
Curación de contenidos en la Escuela. Manuel Guzmán http://manelguzman.blogspot.com.es/
Content Curation (1)
Infografía Curación de Contidos Margarita Conde @marcuxa

Por último destacar a aplicación práctica da content curation no meu campo profesional da educación e intervención socioeducativa mediante algunhas ferramentas e aplicacións:

 • BÚSQUEDA DE CONTIDOS

Agregadores 

feedly

Feedly. Agregador RSS e organización de fontes web en carpetas temáticas

flipboard

Flipboard. Agregador para móbiles. Presentación das fontes en formato de revista dixital interactiva. Permite agregar blogs, redes sociais (presentando por un exemplo unha búsqueda de hashtag), prensa dixital, podcasts, canales de vídeo.

Marcadores Sociais

DiggDiigo. Un dos mais completos, que aporta ligazóns, grupos de seguidores, sitios web, etiquetas relacionadas ou listas.

delicious

Delicious. Agrupa ligazóns con formato de biografía.

Redes Sociais

twitter4TwitterAínda que a súa creación non responde ó obxectivo de búsqueda de información, a través de outras aplicacións/extensións (Hootsuite, TweetDeck) e da xestión das súas características básicas (creación de listas, búsqueda por hashtag, búsqueda xeolocalizada, seguimento de usuarios, etc.), é inagotable a cantidade de recursos que podemos atopar.

 • SELECCIÓN DE CONTIDOS

EvernoteEvernote. Organiza os datos con formato de notas que podemos agrupar en carpetas. As posibilidades de edición e integración con outras ferramentas son excelentes.

pocket

Pocket. Permite que garde unha ligazón, imaxe, vídeo… a través de etiquetas para despois volver a recuperar a información.

 • CARACTERIZACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS

Curation baseada en blogs

wordpress-icon  Wordpress

blogger   Blogger

Curation baseada en social media

Pinterest-icon  paper.li scoop

Curation colaborativa

pearltrees

 Outras ferramentas

symbaloo

academico

Bases de datos

Educación. Localizador de recursos electrónicos: FIADOR

D
Fiador – Universidade de Vigo

Referencias

GUALLAR, J.; LEIVA-AGUILERA, J. (2013). El content curator. Barcelona: UOC.

MENA, S. (2014). Herramientas contra la infoxicación en los Social Media: Los “Content Curators”. Ámbitos: Revista Internacional de comunicación, 24, 11-20.

Chalkup – Plataforma Social Learning

chalkupChalkup es una plataforma que nos permite crear nuestras clases y asignar tareas en cada una de ellas, además de otras numerosas propuestas, al mismo tiempo que realizamos comentarios o feedback online. Existe una versión gratuita escolar, aunque los planes de precios Pro incluyen más opciones como un seguimiento de las interacciones y visitas que realiza nuestro alumnado o una mayor capacidad de almacenamiento.

El procedimiento es sencillo. Para acceder podemos utilizar la cuenta de Google, con sus beneficios de sincronización con Drive, o crear una nueva cuenta no sincronizada. A continuación seleccionamos nuestro perfil:

rol
Tipos de Perfil – Chalkup

Los próximos formularios recogerán datos básicos de perfil (tratamiento, nombre, nombre de usuario público) y de centro educativo (en el caso de que no localice el centro en la base de datos, podemos introducir manualmente la información).A partir de aquí ya podemos diseñar nuestras clases, incluyendo como mínimo un nombre y las fechas de inicio y finalización del curso. Ésta es una de las vías para diseñar una clase, aunque podemos también realizar el mismo proceso desde el escritorio de la plataforma:

curso
Opción 1
escritorio
Opción 2

Para invitar al alumnado, seleccionamos nuestra clase y enviamos la invitación por correo electrónico o mediante un código de 5 caracteres alfanuméricos, a modo de contraseña. Podemos modificar las funciones de determinados alumnos/as y agregar otros profesionales a nuestra clase.

clase
Ajustes de clase – Chalkup

Actividades y aplicaciones didácticas que nos permite Chalkup:

 • Realización de tareas en la plataforma a partir de modelos prediseñados: actividades, rúbricas, Quiz, exámenes, encuestas, proyectos… Incluso podemos crear nuestras propias actividades, adjuntado documentos o archivos a través de Drive, realizar correcciones y comentarios en las tareas de cada estudiante o fijar una programación. El apartado de calificaciones presenta información sobre el nº de tareas realizadas y su baremación.
actividades
Panel de tarea – Chalkup
rubrica
Rúbrica – Chalkup
 • Biblioteca de clase
 • Herramientas de planificación (calendario y sección “Look ahead”)
look
Look Ahead – Chalkup
 • Red social educativa. A través del escritorio de la plataforma integraremos discusiones, preguntas, enlaces, material multimedia. Además disponemos de una sección de chat.
red
Dashboard – Chalkup
  • Enseñanza colaborativa

EstudiPlan: servicio de comunicación escolar

softaula

Cada día son más las empresas que diseñan fórmulas de gestión de la educación con el apoyo de las nuevas tecnologías, ofertando soluciones integrales. La empresa SoftAula, ha desarrollado un entorno completo de gestión escolar denominado CRM/ERP. Ofrece la posibilidad de utilizarla en el propio servidor del centro educativo (plan SERVER) o a través del servidor de la compañía (plan CLOUD) a partir de 25 €. Incluye diferentes planes de precios, entre ellos, uno adaptado a las academias.

Básicamente, este tipo de servicios está destinado a centros privados o concertados, aunque podrían extenderse sus beneficios a la enseñanza pública o adaptarla en función de las necesidades de cada centro.

Además incluye una aplicación, EstudiPlan, que permite la comunicación entre toda la comunidad educativa: docentes, alumnado y familia. Su App es compatible con dispositivos Android e iOS y dispone de una versión gratuita para 20 dispositivos, aunque es necesario  cubrir un formulario de contratación para que esta aplicación funciones en nuestro dispositivo móvil.

Permite el envío de notificaciones o calendarios (en la versión gratuita, 20 dispositivos), además de archivos, informes de la experiencia de aprendizaje diaria o el acceso a una cuenta de usuario para toda la familia desde diferentes dispositivos. Las opciones que incluyen varían desde 19 €/mes  a 99 €/mes (dispositivos ilimitados).

Ourense ICC Week

Del 23 al 28 de marzo tendrá lugar el OurenseICCWeek, encuentro sobre las industrias culturales y recreativas promovido por la Deputación de Ourense. Los diferentes eventos tendrán lugar en el Paco Paz y en diferentes localidades (Celanova, Esgos Vilamarin).

En las instalaciones del Paco Paz, viernes y sábado, podremos visitar la GameParty con lo último en videojuegos y consolas y la ICCEXPO, con más de 50 empresas del mundo audiovisual y las industrias creativas.

Recomiendo especialmente las siguientes ponencias del martes 24 y el viernes 27 de marzo.

Martes 24 de marzo. 16:30 – 19:30 (Celanova)

 • Mónica Sevil – Rosevil Abogados / Directora Editorial Nemo (Novos Medios)

 • Antonio Fernández – Director Xeral ADEPI (Asociación de entidades de Gestión españolas)

 • Juan Carlos Fasero – Director da Rexión Noroeste Sgae (Sociedade Xeral de autores e editores)

 • Rubén Gutiérrez – Director I+D Fundación SGAE

Viernes 27 de Marzo. 16:00 – 18:00 (Sala de prensa del Pazo Paco Paz)

Charlas técnicas:

 • 16.00h a 18.00h Juanjo Fernández (GnomaLab): Masterclass de videocreación  y mapping.

Fuente de la información: www.ourenseiccweek.com

twitter4@Ourenseiccweek

Facebook-icon  https://www.facebook.com/ourenseiccweek

II Encuentro Inspira TICs

cabeceraEl jueves 5 de marzo, en Arteixo, se ha realizado el II Encuentro para profesores de Galicia, InspiraTICs, organizado por la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.

El objetivo es doble, facilitar un lugar de intercambio de experiencias y al mismo tiempo conocer a través de diferentes profesionales, metodologías innovadoras y estrategias que motiven la atención y comprensión de nuestro alumnado.

La estructura incluía una ponencia inicial y tres talleres simultáneos, pudiendo seleccionar dos de los mismos. La organización fue perfecta y solamente tuvimos que preocuparnos de absorber la mayor cantidad de información.

Fuente de la imagen: Plataforma Proyecta

La formación y experiencia de los ponentes era un referente clave para nuestra “inspiración”:

 • Paco Rodríguez (@pakkox). Ha trabajado como foto-periodista para publicaciones internacionales, fundador de una agencia dedicada a la distribución y coproducción internacional de series de animación, coproductor para Filmax (Pinocho 3000, El Cid: la leyenda entre otros), director de Media Training & Consulting MTC, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
 • Joan Padrós (@joanpadros). Profesor del CFA Palau del Mar (Barcelona), consultor y experto en esta metodología.
 • Manolo González (@cliphistoria). Profesor de Historia en el IES Concepción Arenal (Ferrol) que ha recopilado 540 clips de unas 200 películas sobre la Historia de España y los ha publicado en una canal de Youtube.
Fuente imagen: Plataforma Proyecta


20150305_152804

Paco Rodríguez, unió comunicación e inteligencia emocional a través de “Herramientas imprescindibles para comunicar mejor: PNL e inteligencia emocional”, disertando sobre las técnicas básicas para presentar un proyecto, una idea, una situación, utilizando como base el pitching, que pretende vender un concepto y seducir al sintetizar una idea de tal forma que enganche.

Click para ver
Storify por @marcuxa

Durante la sesión práctica (Taller – Sesión 1) Paco Rodríguez, compartió nociones sobre como debe ser la presentación de proyectos para despertar el interés, analizando los elementos de contenido y forma a tener en cuenta en nuestro discurso, bien sea en un foro, a través de un vídeo o en una conversación breve, denominada pitch de ascensor, que no supera los 30 segundos. Debemos conseguir enganchar en el primer minuto, de lo contrario no querrán quedarse a escuchar. Son técnicas de marketing y comunicación, válidas y necesarias en la docencia, pues también vendemos un producto.

Click para ver
Storify por @marcua
En el segundo taller seleccionado, pasamos a una temática que suscita mucho interés, “The Flipped Classroom, los deberes a clase” a cargo de Joan Padró. En la sesión, se fomentó la reflexión en torno a diferentes cuestiones, pasando a analizar hacia donde camina la educación y cómo puede contribuir la educación inversa a mejorar las competencias y habilidades del alumnado.
Click para ver
Storify por @marcuxa

 Vídeo resumen II Encuentro InspiraTICs

Más info en: 

twitter2 (2) @cfapalaudemar

audio Screencast-O-Matic

nova

Cómo adxuntar un documento .pdf en Blogger

Elaboro esta pequena entrada para explicar como incrustar unha publicación en formato .pdf ou .doc, en resposta ás dúbidas do Curso de Creación de Ambientes de Aprendizaxe. Espero que sirva de axuda.

Podemos insertar un visor para facilitar a lectura do documento en .pdf que desexemos. Non vos deixedes levar pola apariencia de que resultará complicado…é moi sinxelo, e unha vez que o automaticemos será moi doado.

 • Primeiramente debemos gardar o documento en calquera dos medios de almacenamento na nube

onedrive

dropboxgoogle drive

 • Por exemplo en Drive, abrimos o noso documento e na carpeta Arquivo (File), seleccionamos publicar na web

publicar

 • Escollemos a opción “Inserir” e copiamos o código para incrustar o documento en .pdf (embeber)

inserir

 

 • Este é o código que debemos pegar na nosa entrada de Blogger, pero tendo coidado de pegalo na pestana de texto (non na visual)

E xa estaría todo preparado. Podes comprobalo a través da opción de Vista previa. Recomendo tamén que vos animedes a probar outros servizos para a xestión de documentos, que inclúen unha gran variedade de funcións complementarias (deseño de presentacións, visualización en formato libro, etc.)

scribd

Slideshare-iconissuu imaxe

Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil 2015

A continuación una breve reseña de dos recursos literarios que permiten enriquecer nuestros contenidos educativos; solamente queda adaptarlos a tus objetivos y a los del alumnado.

Este año las novelas premiadas en la XXIII edición del Premio Edebé son El signo prohibido en la categoría Infantil (25.000 €), de Rodrigo Muñoz Avia (Premio Edebé 2007, 2010) y Mentira en la categoría Juvenil (30.000 €), de Care Santos (Ramón Llull 2014, Premio Edebé 2003).

Han participado un total de 345 originales de España y América Latina e sus idiomas originales (gallego, castellano, catalán y vasco)

signoMuñoz Avia, R. (2015). El signo prohibido. Colección Tucan Verde. Edebé. 8,60 €. 168 páginas

twitter2 (2)@r_munozavia

Jorge reacciona como símbolo de lucha por la desaparición de su amiga Aleksandra con un lipograma, eliminando la letra “a” de su vocabulario.

Observaciones. Disponible en catalán. Homenaje a Georges Perec

Temáticas. Literatura española y juegos literarios, habilidades sociales, educación emocional, inteligencias múltiples, género

mentira

Care Santos (2015). Mentira. Edebé. 9,95 €. 242 páginas. twitter2 (2)@CareSantos

Xenia se enamora de un fantasma; no es real, se esconde en el mundo digital tras una falsa identidad. Por su amor en la red dejará sus estudios de Bachillerato e intentará buscarlo. Sus pesquisas descubrirán la relación con un asesinato y un centro de menores

Observaciones. Novela original en catalán. Publicación en marzo de 2015. Homenaje a Jerome David Salinger y su obra “El guardián entre el centeno” perteneciente al género del bildungsroman

Temática. Educación Social, exclusión social, intervención con menores, seguridad en la red, animación a la lectura

Referencias

López, M. (2013). Bildungsroman: Historias para crecer. Tejuelo, 18, 62-75

Para ampliar información:

Inserción laboral Daño Cerebral Adquirido